COVID-19 i długo, długo...? Jakub Gołąb o równym dostępie do świadczeń.

COVID-19 i długo, długo...? Jakub Gołąb o równym dostępie do świadczeń.

2020-07-22

 

 

Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta spotykała się w ostatnich miesiącach dwukrotnie i jakiś czas temu uaktualniała również swoje rekomendacje na czas pandemii.

Eksperci ocenili, że pacjenci z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 otrzymali konkretną ścieżkę postępowania i zdefiniowane procedury. Widać natomiast niedomagania systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie opieki nad pacjentami, których istotnym problemem nie pozostawało zachorowanie na COVID-19, a choroba zasadnicza.

Organizacja pracy podmiotów leczniczych nadal nie ułatwia kontynuacji terapii pacjentów przewlekle chorych. Dlatego też działalność podmiotów leczniczych w wyższym niż dotychczas stopniu powinna być uzależniona od indywidualnej oceny zagrożenia w konkretnej placówce, co pozwoli na większą elastyczność w zakresie podejmowanych decyzji terapeutycznych wobec pacjentów.

W ochronie zdrowia kształtuje się nowa normalność i raczej trudno sobie wyobrazić powrót do stanu sprzed pandemii. Pomimo zachęt finansowych NFZ na ”powrót do normalnego trybu leczenia”. Nie wiemy też kiedy pandemia się skończy i jak dotkliwa okaże się tzw. druga, jesienna fala. Wciąż wiele nie wiemy.

Tym bardziej, doceniając zwiększającą się rolę telemedycyny i przytomnie oceniając zagrożenia, powinniśmy określić nowe reguły gry dla wszystkich pacjentów, w tym chorych przewlekle. W końcu słynny art. 68 Konstytucji RP gwarantuje obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Nie tylko tym chorym na COVID-19. Wszystkim.

Jakub Gołąb
Dyrektor Departamentu Dialogu  Spolecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2020

Proszę czekać...