Efektywne procedury palącym zagadnieniem w dobie pandemii - komentuje Jacek Krajewski

2020-05-12

 

W dobie pandemii COVID-19 palącym zagadnieniem staje się wypracowanie efektywnych procedur pozwalających działać systemowi opieki zdrowotnej z największą możliwą korzyścią dla pacjentów.

Kilkanaście tysięcy zarażonych w Polsce, prawie sto tysięcy Polaków w kwarantannie, wkrótce zapewne przekroczymy liczbę tysiąca zgonów z tego powodu. Nagłe i dość niespodziewane pojawienie się dużej liczby takich pacjentów dla żadnego, najbardziej odpornego systemu ochrony zdrowia, nie jest prostym wyzwaniem. Jak widzimy wszystkie kraje na świecie mają z tym problem. Wprowadzenie ograniczeń i adekwatnych zaleceń WHO w życiu publicznym zahamowało w naszym kraju eksplozję zachorowań ale spoglądając na wykresy i statystyki danych epidemiologicznych daleko nam do ogłoszenia wygaszania epidemii nie wspominając nawet o jej zakończeniu. W takim momencie ważne jest nie tylko rzucenie wszystkich sił do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 ale równoległe zabezpieczenie milionów chorych przewlekle, którzy przecież w naszym kraju chorować nie przestali. Tu pierwszoplanową rolę odgrywa podstawowa opieka zdrowotna.

Wprowadzenie teleporad umożliwiło kontakt lekarzy i pielęgniarek z pacjentami pozostającymi pod ich opieką i wyselekcjonwanie tych, którzy potrzebują osobistego zbadania. Wiele spraw może być załatwionych telefonicznie i minione tygodnie udowadniają to bezspornie. Właściwa selekcja pacjentów i odpowiednie zabezpieczanie się personelu POZ przed zarażeniem koronawirusem bądź przeniesienia zakażenia na innych spowodowało, ze w podstawowej opiece zdrowotnej niewielu jej przedstawicieli jest w gronie zarażonych lub podejrzanych o zarażenie COVID-19. 

Taki stan rzeczy należy utrzymać. Fundament systemu, a więc POZ, musi pozostać poza ryzykiem wyeliminowania z systemu opieki zdrowotnej. Tu konieczne jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej. Zachowanie rozgraniczenia pomiędzy placówkami zajmującymi się zarażonymi koronawirusem oraz tymi, które pozostają poza strumieniem takich przypadków jest gwarancją na to, że pacjenci szczególnie narażeni na powikłąnia COVID-19, czyli seniorzy i przewlekle chorzy, pozostaną pod opieką tej części systemu, którą maksymalnie zmniejszyła ryzyko transmisji zakażenia przez personel.

Jacek Krajewski, Prezes FZPOZ "Porozumienie Zielonogórskie"

Zielona Góra, 12 maja 2020 r.

 

Sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji „Creative Common 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC-ND 4.0) dostępnej pod adresem strony internetowej https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl na następujących zasadach:
a) Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla licencjobiorcy lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór;
b) Użycie niekomercyjne – Nie wolno wykorzystywać utworu do celów komercyjnych;
c) Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści;
d) Brak dodatkowych ograniczeń – Nie wolno korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w niniejszej licencji.
Każdy inny sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w celu komercyjnym – jest zabroniony.

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2021

Proszę czekać...