Jacek Krajewski o walce z pandemią: powstaje chaos

2020-09-16

Minister Zdrowia przedstawił jesienną strategię przeciwdziałania pandemii COVID-19. Nasz kraj w odróżnieniu od południa Europy w mniejszym stopniu odczuwa zdrowotne skutki tej zarazy. Niektórzy eksperci w zakresie chorób zakaźnych poznając w większym stopniu koronawirusa Sars-CoV-2 sugerują jego mniejszą zakaźność niż się początkowo wydawało, a nawet wskazują na model szwedzki jako ten, który także w Polsce mógłby mieć zastosowanie. To wszystko znajduje swoje przełożenia na decyzje Ministerstwa.

Zespól resortowy powołany w lipcu tego roku, w celu przygotowania odpowiednich działań, koniecznych do podjęcia wobec spodziewanej drugiej fali pandemii oraz jesienno-zimowego wzrostu zachorowań na infekcje dróg oddechowych przygotował dokument przedstawiony przez nowego szefa resortu na konferencji 8 września. O ile ta strategia w ogólnych zarysach wydaje się przemyślana i wykonalna to w szczegółach można mieć do niej zastrzeżenia. Przede wszystkim schematy tam zastosowane dobrze wyglądają na papierze. Dużo trudniej w działaniu operacyjnym zmienić utarte do tej pory ścieżki postępowania. Brakuje także narządzi do wykonania zdawałoby się oczywistych zadań tam określonych. Nie bez znaczenia pozostaje także oburzenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obligowanych aktem ministerialnym do badania fizykalnego pacjentów przed skierowaniem na test diagnostyczny w kierunku COVID-19, tak jakby do tej pory nie potrafili ocenić, kiedy pacjenta należy zbadać. Wielu uczciwie pracujących lekarzy poczuło się tym faktem urażonych.

Nowe przepisy, które weszły w życie zaraz po ogłoszeniu strategii wprowadziły ogromne zamieszanie w systemie. Nagle okazało się, że instytucje do tej poru odpowiedzialne za pacjentów podejrzanych lub chorujących na COVID-19 z dnia na dzień przestały się nimi zajmować pomimo tego, że przepisy mówią inaczej. Narzędzia dostarczone lekarzom w celu zlecania testów diagnostycznych są niedoskonałe i wymagają poprawienia. Różna jest także interpretacja przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Powstaje chaos, który wymaga wkroczenia resortu i wskazania, kto operacyjnie odpowiada za poszczególne etapy opieki nad pacjentem. Sama prezentacja strategii i wydane rozporządzenia nie wystarczą.

Jacek Krajewski
Prezes "Porozumienia Zielonogórskiego"

« Back

OSSPOSSPAkademia Zdrowia Akademia ZdrowiaMedhighschoolNeuropozytywniMedycyna Prywatna

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2021

Proszę czekać...