Konflikt wartości

2020-06-03

W pierwszym odruchu walki ze śmiertelnym zagrożeniem ratowanie zdrowia i życia uzyskuje absolutny prymat. Nie inaczej było z pandemią COVID-19. W miarę jednak wyczerpywania się krytycznych zasobów niezbędnych do utrzymania sił witalnych lub zachowania świata, w jakim pragniemy żyć, narasta konflikt wartości. Pojawiają się argumenty ekonomiczne i społeczno-kulturowe. 

Koszty finansowe izolacji społecznej dały o sobie znać jako pierwsze. Obawy o zachowanie kształtu relacji międzyludzkich przyszły tuż za nimi. Już nie tylko ekonomia, ale także osamotnienie i niepewność zaczyna konkurować z prymatem zdrowia. Pojawia się chęć przywrócenia normalności, nawet za cenę  narażenia życia.

Administracja publiczna ma w tych warunkach szczególne zadanie. Musi zmierzyć ze sobą konkurujące wartości zdrowia, gospodarki i relacji społecznych. Warto wynieść lekcje spoglądając na globalne dramaty będące wynikiem konfliktów zbrojnych, szczególnie na obszarach kulturowo nam bliskich, jak Bałkany (1992-1995), także naturalnych katastrof, chociażby trzęsienia ziemi na Haiti (2010), czy tsunami, które spustoszyło kraje basenu Oceanu Indyjskiego (2004). 

Polska nie ma szczególnych doświadczeń na tym polu. Nie zmagaliśmy z kryzysem przestępczości, jak chociażby Boston w latach 90-ych zeszłego stulecia. Szczęśliwie nie doświadczyliśmy tego co mieszkańcy Londonderry w 1972 r. Oczywiście mamy za sobą lata komunizmu, stan wojenny. Jednak tu konflikt wartości miał miejsce tylko dla niektórych. W większości, jakże jasny mieliśmy wybór!

Konflikt wartości jest obecnie kluczowym wyzwaniem. Boston zmagał się z przestępczością przez blisko dwie dekady, by w krótkim czasie, po zmianie metody i systematyki, sprawnie go rozwiązać. Stojąca za tym sukcesem idea wartości publicznej powinna stać się dziś operacyjnym narzędziem w kształtowaniu optymalnych dla lokalnej społeczności rozwiązań.

Robert Mołdach
Wilga, 3 czerwca 2020 r.

 

Sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji „Creative Common 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC-ND 4.0) dostępnej pod adresem strony internetowej https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl na następujących zasadach:
a) Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla licencjobiorcy lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór;
b) Użycie niekomercyjne – Nie wolno wykorzystywać utworu do celów komercyjnych;
c) Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści;
d) Brak dodatkowych ograniczeń – Nie wolno korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w niniejszej licencji.
Każdy inny sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w celu komercyjnym – jest zabroniony.

 

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2021

Proszę czekać...