Kto okaże się tytanem zdrowia?

2019-12-27

Gustave Doré - Dante Alighieri - Inferno - Plate 65

W 2020 r. dojdzie do głosu nowa linia podziałów w ochronie zdrowia. Przyrost środków będzie powodował, że tradycyjne obszary napięć będą traciły na znaczeniu. Częściej niż skąd brać środki aby zaspakajać potrzeby pacjentów czy pracowników systemu, będziemy pytać na co i w jakiej kolejności je wydać. A w tę dyskusję włączą się zupełnie nowi gracze.

Gdyby minister zdrowia miał po raz kolejny podnieść wynagrodzenie pielęgniarek o 4x400 zł brutto, zrodziłoby to skutki dla budżetu rzędu 5 mld zł. Dużo i mało. Gdy te miliardy rozłożyć na trzy lata, w skali 100 mld zł budżetu systemu nabierają realnej proporcji. Coś co jeszcze parę lat temu dla ministra Zembali graniczyło z niemożliwością, dla ministra Szumowskiego staje się kwestią wyboru. Nie inaczej jest z listą leków refundowanych, czy świadczeniami nielimitowanymi. Efekty tego już obserwujemy, a potencjał działań jest nieporównywalny z tym, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory.

Lista wyborów, przed jaką staje minister zdrowia gwałtownie się wydłuża. Nie było pieniędzy to nie było o czym dyskutować. Są pieniądze – chętnych do dyskusji jest aż za dużo. Tam gdzie są pieniądze, duże pieniądze, tam gwałtownie pojawia się polityka. Polityka to mówiąc najkrócej starcie wpływów i interesów. Wzdłuż i wszerz – od ponad 14 mld zł zadłużenia szpitali po postulat, że co trzecia złotówka ze wzrostu wydatków  będzie przeznaczona na podstawową opiekę zdrowotną. Od niespełna 14 mld zł, które pochłonie refundacja po blisko 3 mld zł, które ma szansę otrzymać NFZ z podatku cukrowego. Od – przypuśćmy – 10 mld zł na ochronę zdrowia z nowych funduszy unijnych po 1,5 mld zł przeznaczone na program rozwoju badań klinicznych. 

To duże liczby. Skończył się czas, gdy budżet NFZ był konstruowany na zasadzie procentowanego wzrostu jego poszczególnych pozycji skorygowanego o rozwiązane rezerwy. O wielkości tej zmiany i niepewności, jaką rodzi, niech świadczy fakt, że w planie finansowym NFZ na 2020 r. nieobowiązkowe rezerwy stanowią 7 mld zł, podczas gdy w pierwotnym planie finansowym na 2019 r. był to zaledwie miliard. To jest rzeczywista skala wyzwania przed jaką stoi minister zdrowia w 2020 r.

Niech w związku z tym nie dziwi nikogo nieznośnie wlekąca się dyskusja o kształcie refundacyjnego trybu rozwojowego, nagła rezygnacja prezesa ABM, nieoczekiwana zmiana zdania ministra zdrowia w sprawie podatku cukrowego, czy wizyty prezesów światowych koncernów.

Pieniądze lubią ciszę. Dostrzegamy tylko wierzchnią warstwę globalnych procesów polityczno-gospodarczych, które w coraz większym stopniu obejmują ochronę zdrowia.

Bądźmy przygotowani na to, że 2020 r. przyniesie ich intensyfikację. 

Będzie to czas próby dla ministra zdrowia. Wystąpi już nie tylko w roli koncyliacyjnego inicjatora dialogu i punktowych działań naprawczych systemu. Będzie musiał przyjąć postawę twardego politycznego gracza, przesuwającego figury warte miliardy złotych, zdolnego zyskiwać dla swych działań szerokie wsparcie polityczne, krystalizującego środowiska swoich oponentów i realizującego założone cele mimo gradu ciosów, które na niego spadną. To początek starcia tytanów. Kto okaże się tytanem zdrowia? Przekonamy się po wyborach prezydenckich.

Robert Mołdach, IZiD, 27 grudnia 2019 r.

 

Szerszy kontekst opisywanych zagadnień poznasz w ramach sesji MarketZoom. Aby umówić termin wybierz ten link.

 

Sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji „Creative Common 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC-ND 4.0) dostępnej pod adresem strony internetowej https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl na następujących zasadach:

a) Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla licencjobiorcy lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór;

b) Użycie niekomercyjne – Nie wolno wykorzystywać utworu do celów komercyjnych;

c) Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści;

d) Brak dodatkowych ograniczeń – Nie wolno korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w niniejszej licencji.

Każdy inny sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w celu komercyjnym – jest zabroniony.

 

 

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2020

Proszę czekać...