Lekarze kontraktowi w dobie epidemii – ból głowy menedżerów zdrowia

2020-04-15

 

Niewykonanie procedur medycznych a zapłata lekarzom

Powszechne jest, że wynagrodzenie określane w umowach cywilnoprawnych zawieranych z lekarzami wykonującymi zabiegi medyczne jest pochodną liczby wykonanych procedur medycznych. W dobie epidemii, NFZ zalecił, aby zaprzestać udzielania planowych świadczeń zdrowotnych – „kontraktowcy” zatem usług nie wykonują, bądź wykonują je w bardzo ograniczonym zakresie. Brak wykonania usługi to w konsekwencji dla nich brak wynagrodzenia. Wśród kadry zarządzającej pojawia się niepokój – czy skoro wynagrodzenie „kontraktowców” ulega drastycznemu zmniejszeniu, to czy nie zdecydują się oni na zakończenie współpracy? Taka sytuacja może doprowadzić szpitale do nieutrzymania wymaganego przez NFZ tzw. potencjału kadrowego.

W celu utrzymania personelu medycznego, menedżerowie zastanawiają się, czy mimo braku podstaw w umowie nie należy jednak  „kontraktowcom” zapłacić? 

NFZ wypłaca szpitalom środki w dobie epidemii

W połowie marca pojawiło się rozporządzenie MZ wprowadzające zmiany do ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ. Celem wprowadzonych regulacji jest wypłacenie wynagrodzenia podmiotom medycznym mimo ograniczenia działalności, a tym samym utrzymanie płynności finansowej świadczeniodawców. Na mocy zmiany przepisów, NFZ wypłaca 1/12 kwoty zobowiązania na rzecz Szpitala.

Skoro istnieje obowiązek zapewnienia potencjału w zakresie personelu, niezwykle ważkie jest rozstrzygnięcie, czy możliwe jest przeznaczenie otrzymanych środków także na wynagrodzenie lekarzy „kontraktowców”?

Decyzje menedżerów

Decyzje dyrektorów i prezesów szpitali w zakresie współpracy z „kontraktowcami” są różne. Część kadry zarządzającej, postępując zgodnie z literalnym brzmieniem umów stanowczo odmawia jakiejkolwiek zapłaty – skoro usługi nie są wykonywane. Część kierowników zawiera natomiast dodatkowe porozumienia, w których określany jest zaliczkowy system wynagradzania – na poczet usług, które lekarze wykonają w przyszłości. 

Takie porozumienia oczywiście są prawnie dopuszczalne.

Oczywiście, decyzja w ich przedmiocie winna być podjęta gruntownej analizie stanu faktycznego dotyczącego realizacji umowy, postanowień umowy i przepisów prawa. Ważne, aby w takich porozumieniach znalazł się zapis o obowiązku wykonania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w przyszłości, za które obecnie otrzymali zaliczkowe wynagrodzenie.

Katarzyna Fortak-Karasińska
Radca prawny
Partner Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P.

Łódź, 15.04.2020 r.

 

Sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji „Creative Common 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC-ND 4.0) dostępnej pod adresem strony internetowej https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl na następujących zasadach:

a) Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla licencjobiorcy lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór;

b) Użycie niekomercyjne – Nie wolno wykorzystywać utworu do celów komercyjnych;

c) Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści;

d) Brak dodatkowych ograniczeń – Nie wolno korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w niniejszej licencji.

Każdy inny sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w celu komercyjnym – jest zabroniony.

 

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2020

Proszę czekać...