Potrzebne są odważne decyzje - apeluje Anna Rulkiewicz

2020-05-27

System opieki zdrowotnej w ostatnich tygodniach musi się mierzyć z wyjątkowo trudnym zadaniem. To nie tylko konieczność sprostania wyzwaniom, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa, ale też właściwe zaplanowanie tego, jak zorganizować pracę z pacjentami, kiedy sytuacja w kraju już się ustabilizuje. Każdego dnia zaciągamy swego rodzaju dług zdrowotny, bo realizacja wielu świadczeń została odłożona w czasie. Musimy przygotować się na pracę w wysokim reżimie sanitarnym w momencie, kiedy zapotrzebowanie na usługi planowe będzie szybko rosnąć. Nie podejmując odpowiednich działań we właściwym czasie stwarzamy ryzyko, że w kolejnych miesiącach system zaczynie uginać się pod własnym ciężarem a problemy zdrowotne pacjentów będą się nawarstwiać.

Dlatego potrzebne są odważne i często daleko idące decyzje, które dotychczas były przez regulatora odkładane. Niektóre elementy tych niezbędnych zmian wymusiło życie w pandemii, czego najlepszym przykładem jest powszechność stosowania porad telemedycznych. Na przestrzeni zaledwie kilku dni stały się one istotnym uzupełnieniem usługi stacjonarnej i chyba ostatecznie ugruntowały już swoje miejsce w systemie. Inne zmiany zostały zaplanowane jeszcze przed epidemią, a teraz mają sprzyjające warunki, by ujrzeć światło dzienne i realnie wesprzeć jakość i efektywność leczenia pacjentów. Myślę tu chociażby o zmianach w zakresie medycyny pracy, na które środowisko eksperckie czekało wiele lat. Zaproponowane zmiany pozwalają dużo lepiej wykorzystać kompetencje lekarzy medycyny pracy w systemie ochrony pracujących. Należy pamiętać, że to specjaliści o ogromnej wiedzy, a dając im możliwość wykonywania pewnych badań we własnym zakresie, realnie odciążymy innych specjalistów, których dziś tak bardzo brakuje. Mam nadzieje, że zmiany pozwolą też na skuteczniejszą walkę z chorobami cywilizacyjnymi i lepszą profilaktykę.

Anna Rulkiewicz
Warszawa, 27 maja 2020 r.

 

Sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji „Creative Common 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC-ND 4.0) dostępnej pod adresem strony internetowej https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl na następujących zasadach:
a) Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla licencjobiorcy lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór;
b) Użycie niekomercyjne – Nie wolno wykorzystywać utworu do celów komercyjnych;
c) Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści;
d) Brak dodatkowych ograniczeń – Nie wolno korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w niniejszej licencji.
Każdy inny sposób korzystania z zawartości artykułu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w celu komercyjnym – jest zabroniony.

 

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2020

Proszę czekać...