Strategia zdrowia na pół kartki

2019-03-13

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Miałem surowych nauczycieli. Uczyli mnie, że jeśli nie będę potrafił spisać na połowie kartki swojego pomysłu mam wrócić do siebie, przemyśleć co chcę powiedzieć i nie przychodzić ponownie tak długo, jak nie będę gotowy. Mój niezapomniany mentor prof. Zbigniew Brzoska mawiał nawet, że powinno mi wystarczyć pół cala. Trochę jednak przesadzał, ale w zbożnym celu.

W czasie, gdy w Katowicach 7.03.2019 r. większość dyskutowała o wyzwaniach opieki zdrowotnej, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie Marc Lemaître, dyrektor generalny DG REGIO deklarował, że „Komisja Europejska jest gotowa na rozpoczęcie nieformalnego dialogu z polskimi władzami na temat priorytetów finansowania w okresie 2021-2027”. Pytanie, czy w ochronie zdrowia my także jesteśmy do tego przygotowani?Przysłuchując się debacie w Katowicach można było odnieść wrażenie, że zdecydowanie tak. Słowami robiącymi furorę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym były wyrazy: „należy”, „potrzeba” oraz „musimy”. Skoro tak, to sprawdźmy, jak w tym porównaniu wypadamy.

Nasz partner w negocjacjach przyjechał do Polski dobrze przygotowany. Tydzień wcześniej 27.02.2019 r. opublikował Country Report Poland, który prócz precyzyjnej analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju zaprezentował w Aneksie D „Wytyczne inwestycyjne dotyczące finansowania polityki spójności 2021-2027 dla Polski”. W skondensowanej formie, na zaledwie kilku stronach, Komisja prezentuje w nim pięć celów strategicznych, z których cel czwarty odwołuje się do ochrony zdrowia. Biorący udział w dyskusji w Warszawie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przyznał, że

„Raport został naprawdę bardzo solidnie przygotowany i z wielką przyjemnością i nadzieją odnotowuję ten fakt, że Aneks D wytycza pewne kierunki inwestycyjne na nową perspektywę finansową”.

Zacytujmy w takim razie fragment Aneksu D dotyczący ochrony zdrowia w pełnej rozciągłości:

„Długoterminowa opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi jest słabo rozwinięta, a wskaźniki zdrowotne tylko powoli się poprawiają. System opieki zdrowotnej jest zbytnio skoncentrowany na systemie szpitalnym i nie ma skutecznej koordynacji. Zidentyfikowano (tłum.: w związku z tym) priorytetowe potrzeby inwestycyjne mające na celu promowanie aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, wzmocnienie równych i oferowanych w odpowiednim czasie usług wysokiej jakości, zrównoważonych i przystępnych cenowo, a także poprawę dostępności, skuteczności i zdolności adaptacyjnych systemu opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, a w szczególności:

  • wspieranie dostępności produktów i usług, jak również usług mieszkaniowych i infrastruktury integracyjnej dla osób niepełnosprawnych/ograniczonych pod względem funkcjonalnym;
  • wspieranie przechodzenia od opieki szpitalnej/instytucjonalnej do przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług opieki domowej i usług środowiskowych oraz koordynacja opieki zdrowotnej, opieki społecznej i opieki długoterminowej;
  • wspieranie równego dostępu do przystępnych cenowo usług opieki zdrowotnej, w szczególności dla grup w słabszym położeniu, wzmacnianie podstawowej opieki zdrowotnej, integracja opieki, promocja zdrowia, profilaktyka chorób i rozwiązania w zakresie cyfrowych usług opieki zdrowotnej;
  • tworzenie planów i prognoz dotyczących wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej, jak również wspieranie podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania personelu ochrony zdrowia i opieki długoterminowej.”

Strategia ochrony zdrowia na dekadę spisana na pół kartki. Czy mamy nasz równie zwięzły zbiór postulatów, priorytetów, wektorów transformacji dla ochrony zdrowia i opieki społecznej, wyłączając rzecz jasna Raport NIK? Nawet jeśli nie na pół kartki, to może chociaż na pięć stron, jak Aneks D? Mamy?

 

Robert Mołdach, IZiD

 

Tłumaczenie fragmentu Country Report z pomocą www.DeepL.com/Translator

Artykuł ukazał się w nr 2019/09 IZiD Market Brief

This is an open access publication, available online and distributed under the terms of a Creative Commons Attribution –Non Commercial –No Derivatives 4.0 International license (CC BY-NC-ND 4.0), a copy of which is available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

 

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

 

NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

 

 

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2020

Proszę czekać...