Market Mirror

Market Mirror to usługa komplementarna w relacji do Market Briefu, polegająca na regularnie odbywanych co miesiąc sesjach briefujących (trwających z reguły 1,5-2,5 godziny) wiodących ekspertów IZiD z przedstawicielami kluczowego kierownictwa Klienta.

Celem sesji Market Mirror jest, toczona w atmosferze zaufania i rygorze poufności, dyskusja ocen i obserwacji wydarzeń społeczno-gospodarczo-politycznych w sektorze ochrony zdrowia odbitych w lustrze doświadczeń ekspertów IZiD. Ta forma dialogu jest nie do przecenienia w przypadku konieczności podejmowania decyzji zarządczych o istotnych reperkusjach w warunkach współczesnego otoczenia gospodarczego podlegającego szybkim transformacjom.

Ważnym i integralnym elementem sesji Market Mirror jest poszerzenie przez ekspertów IZiD obserwacji i komentarzy zawartych w Market Briefach, które pozwala lepiej zrozumieć istotę najistotniejszych wydarzeń, planów, propozycji, priorytetów i kierunków zmian, które są przedmiotem prac Rządu, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, AOTMiT (z wyłączeniem obszaru taryfikacji świadczeń), Parlamentu i innych istotnych dla systemu ochrony zdrowia i polityki lekowej agend i instytucji.

Eksperci IZiD dzielą się autorskimi konkluzjami, odpowiadają na pytania, doprecyzowują wiedzę Klienta, weryfikują informacje, pełnią funkcję „lustra” informacyjnego. Tematy dyskusji są dobierane pod kątem bieżącej działalności i kierunków strategicznych z punktu widzenia naszych Klientów (mogą być „zadawane” z wyprzedzeniem w celu weryfikacji informacji, przygotowań do procesów negocjacyjnych, etc.).

W ramach usługi Market Mirror dedykowani eksperci IZiD są także dostępni w trybie ad hoc telefonicznie i elektronicznie, aby odpowiedzieć na ważne pytania klienta w kontekście bieżących wydarzeń.

« Powrót

Prenumeruj Podcast i Market Brief, umów się na sesję Market Mirror

* pola wymagane

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2019

Proszę czekać...