Możliwości zapewnienia opieki pielęgniarskiej i położniczej w Polsce – diagnoza i perspektywy

Pielęgniarki i położne to zawody niezastępowalne. O ile bowiem można wyobrazić sobie leczenie bez wykorzystania najnowocześniejszych technologii, to bez lekarzy, pielęgniarek i położnych nie będzie mógł istnieć nie tylko żaden szpital, ale żaden system ochrony zdrowia.

Paradoksalnie, to przyzwyczajenie do tak oczywistej obecności pielęgniarek sprawia, że nie dociera wciąż do nas alarm o nadciągającej katastrofie. Już niedługo ta perspektywa może się drastycznie zmienić.

Znaczna część pielęgniarek odejdzie na emeryturę, część wyjedzie za granicę, gdzie znajdzie godne warunki pracy i awansu. Ich miejsca nie zdążą zająć młodsze roczniki, ponieważ nie mając perspektyw pracy i rozwoju będą realizować się poza obszarem zdrowia lub także za granicą.

Ta refleksja, rozmowy z ekspertami oraz twarde dane sprawiły, że postanowiliśmy podjąć temat przyszłości zawodów pielęgniarek i położnych, a co za tym idzie – przyszłości pacjentów w Polsce. Instytut Zdrowia i Demokracji w ubiegłym roku uruchomił cykl debat „Zdrowie – tematy istotne”. Chcemy tworzyć obiektywną, platformę dyskusji zagadnień koniecznych do prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i wywierać konstruktywny wspływ na kierunki refleksji nad tym obszarem. Stąd decyzja o podjęciu także tematu możliwości zapewnienia opieki pielęgniarskiej i położniczej pacjentom w naszym kraju. Do współpracy w organizacji debaty zaprosiliśmy Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Raport, który oddajemy w Państwa ręce jest pokłosiem gorącej dyskusji, która odbyła się pod koniec 2016 roku. Znajdą w nim Państwo zarówno diagnozę obecnej, już groźnej sytuacji, jak i zdefiniowane ryzyka, nieuchronne, o ile właściwe instytucje nie podejmą natychmiast zdecydowanych i mądrych działań. Wynikiem naszej debaty jest również, jak zwykle, szereg rekomendacji zmian w wielu obszarach.

Dziś, gdy oddajemy Państwu do rąk nasz Raport, wiele zagadnień organizacji systemu zdrowia nadal pozostaje niewiadomą: nie znamy szczegółów rządowego planu zmiany systemu kształcenia pielęgniarek;przyszłości ustawy o płacy minimalnej w ochronie zdrowia; ostatecznego kształtu planowanej sieci szpitali. Z drugiej strony, co odnotowuję nie bez satysfakcji, pokłosiem naszej debaty jest powołanie, wywodzącej się ze środowiska pielęgniarskiego, Pani Józefy Szczurek-Żelazko na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych apelowała o to od dawna.

Mam nadzieję, że nasz raport pomoże przygotować rozwiązania, zapewniające dobrą i profesjonalną opiekę pielęgniarek i położnych w nadchodzących latach. Będziemy monitorować stan prac i informować o tym opinię publiczną.

Grzegorz Ziemniak
Partner, Wiceprezes IZiD

Warszawa, marzec 2017 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2021

Proszę czekać...