Roman Kolek

Polityk

Roman Kolek


  • Wicemarszałek Województwa Opolskiego
  • Radny Sejmiku Województwa Opolskiego
  • Przewodniczący Zespołu Do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego


PROŚBA O WYWIAD

Tematy naszych publikacji:

FiltrujRoman Kolek
Roman Kolek

Marszałek Roman Kolek o walce z pandemią w Nadrenii-Palatynacie na tle Polski

Roman Kolek | 07.10.2020

Nasz wspólny wysiłek, zarówno finansowy, jak i organizacyjny, wydaje się zbyt mały, aby zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom. Czy jesteśmy zatem gotowi na kolejną falę pandemii?


1 materiał

Od 1999 roku działa w samorządzie powiatowym oraz Województwa Opolskiego, pełniąc w międzyczasie funkcję wicedyrektora Opolskiej Kasy Chorych oraz Oddziału NFZ. Od 2010 roku jestem Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, w obecnej kadencji uzyskał również mandat Radnego Sejmiku. W jego kompetencjach znajduje się nadzór nad wojewódzkimi jednostkami ochrony zdrowia oraz polityką społeczną realizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Współpracuje na co dzień z grupami ekspertów, proponujących wprowadzenie zmian do systemu ochrony zdrowia, których celem jest usprawnienie działania tej najważniejszej dla wielu osób branży. Posiadane przeze niego wykształcenie medyczne, zdobyte doświadczenie na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia oraz doświadczenia samorządowe sprawiają, iż posiada kwalifikacje niezbędne dla podejmowania kluczowych decyzji w polityce zdrowotnej. Szczególnie ważnym wydaje się być jego doświadczenie we współpracy z samorządami województwa opolskiego w zakresie organizacji ochrony zdrowia i szeroko rozumianej polityki społecznej oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych i wyrównywania regionalnego dostępu do świadczeń.

 

Źródło: strona Autora

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2021, 11:25
Otrzymuj informacje od IZiD

Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

ikona ikona ikona