W centrum uwagi

E-papierosy najpopularniejszą używką w szkołach

Joanna Piszcz

Ponad 31% młodzieży używa codziennie produktów nikotynowych. Najpopularniejszą używką są e-papierosy – korzysta z nich 78,1% uczniów stosujących nikotynę. Papierosy...

Skuteczne interwencje państwa?

dr Robert Mołdach

Gdy szukasz informacji na pewien temat, a Google wyrzuca Twoje własne teksty, to znaczy, że nie dość o danym zagadnieniu rozmawiamy. Pozwólcie, że przypomnę jeden z takich tekstów...

Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji w sprawie...

Fundacja Batorego

Obywatelskie Forum Legislacji wyraża sprzeciw wobec praktyki rządu, która polega na zbyt częstym i nieuzasadnionym pomijaniu obowiązku przeprowadzania konsultacji publicznych dla...

 

Głos ekspertów

Na forum publicznym

Ziemniak uświadamia w Sejmie jak niewinnie może...

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom na swoim pierwszym merytorycznym posiedzeniu wysłuchał informacji Ministerstwa Zdrowia o rynku...

Czy Polsce potrzebne jest członkostwo w WHO?

Jakie korzyści ma Polska z członkostwa w Światowej Organizacji Zdrowia, jaki jest stan prac nad tzw. traktatem pandemicznym WHO i dlaczego niewiele o tym...

Akceptacja, legitymizacja i warunki realizacji...

W mojej ocenie zbyt mało rozmawiamy o praktycznych aspektach wdrażania polityki publicznej rozważając kolejne, niejednokrotnie cenne koncepcje transformacji...

Grzegorz Ziemniak w Sejmie o niepewności...

„Liczba negatywnych i skrajnie negatywnych ocen wyrażonych jako niepewność, czy całkowita ignorancja, jest bardzo duża. To ilustruje bardzo wysoki...

Otrzymuj informacje od IZiD

Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

ikona ikona ikona