Lorem

Współpracujemy z mediami, które chcą promować wiedzę na temat wartości publicznej i wspierać jej wzrost w ochronie zdrowia.

DLA MEDIÓW

Zawartość Strony jest przedmiotem praw autorskich Instytutu Zdrowia i Demokracji Sp. z o.o. Zgodnie z §5 Regulaminu Strony korzystanie z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)” dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl. Każdy inny sposób korzystania z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w celu komercyjnym – jest dozwolony wyłącznie po otrzymaniu zgody Właściciela. Użycie niekomercyjne należy rozumieć w taki sposób, że nie służy ono bezpośrednio lub pośrednio celowi zarobkowemu. Przykładem niedozwolonego użycia komercyjnego jest umieszczanie obok wykorzystanego utworu płatnych treści.

Jeżeli jesteś przedstawicielem mediów i chcesz wykorzystać materiał umieszczony na naszej stronie możesz to zrobić na zasadach opisanych powyżej. Jeśli chcesz wykorzystać materiał w celu komercyjnym musisz uzyskać najpierw naszą zgodę pisząc na adres biuro@izid.pl.

 

Chcesz nawiązać współpracę, wykorzystywać nasze materiały lub przekazać swój materiał do publikacji?

Jeżeli chciałbyś abyśmy opublikowali na naszych stronach Twój materiał prosimy o kontakt. Materiały publikowane na stronach Forum Wartości Publicznej powinny wspierać kształtowanie wartości publicznej w ochronie zdrowia oraz cechować się wysoką wartością merytoryczną.

Otrzymuj informacje od IZiD

Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

ikona ikona ikona