Piotr Kowalewski

Ekspert

dr n. med. Piotr Kowalewski


  • Konsultant w Oddziale Chirurgii Szpitala w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego.


PROŚBA O WYWIAD

FiltrujCarlos Cruz (Pexels)

Organizacja chirurgii ogólnej – zarys

Dyskusję na temat gruntownych zmian należy zacząć od początku: w tym przypadku początkiem i podstawą opieki chirurgicznej jest zespół chirurgów w oddziale szpitalnym. Jaka powinna być jego struktura, aby zoptymalizować świadczenia...


1 materiał

Absolwent magna cum laude Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalista chirurgii ogólnej,

Doktor nauk medycznych.

Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących chirurgii minimalnie inwazyjnej.

Doświadczony w chirurgii minimalnie inwazyjnej, w tym w zaawansowanych technikach laparoskopowych.

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2022, 23:17
Otrzymuj informacje od IZiD