Andrzej Matyja

Lekarz

Prof. Andrzej Matyja


  • Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej


PROŚBA O WYWIAD

Tematy naszych publikacji:

FiltrujNIL
NIL

Wartości, których nie można pomijać

Nas obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej. Decydentów – nie. Wobec lekarzy zaostrza się  rygory prawa karnego, a urzędników zwalnia z odpowiedzialności za podejmowane decyzje w związku z epidemią COVID 19.


1 materiał

Prof. Andrzej Matyja, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz onkologicznej. W 1988 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2007 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu chirurgii. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2012 r. Prof. Matyja jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (EAES), Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS), Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Klubu Przepuklinowego, Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Europejskiej Akademii Nauk Chirurgicznych (EASS) oraz przewodniczącym Sekcji Przepuklinowej TCHP. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej od 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2021, 11:27
Otrzymuj informacje od IZiD
ikona ikona ikona