Dyrektor Narodowego Instytutu Leków Anna Kowalczuk o trzech prędkościach rozwoju polskiej farmacji

2020-09-29

W zainicjowanym przez IZiD cyklu rozmów o rachunku działań publicznych w ochronie zdrowia poprosiliśmy dr Annę Kowalczuk, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, o sformułowanie wartości publicznej w obszarze polskiej farmacji i priorytetowe osie jej realizacji. Odpowiedź prezentujemy poniżej.

 

Za wartość publiczną w obszarze farmacji należy uznać dostęp pacjentów do najskuteczniejszych terapii i produktów leczniczych. Wprowadzanie innowacji lekowych stanowi pierwszy etap realizacji niniejszej polityki. Jednak poza wyznaczaniem ambitnych kierunków jak np. tworzenie w Polsce hubu biotechnologicznego, należy rozwijać rodzimy rynek farmaceutyczny, w oparciu o istniejący potencjał własny. Mam na myśli różne prędkości rozwoju, uwarunkowane dostępnym zapleczem eksperckim, infrastrukturą czy wypracowanymi procesami. 

Polska to trzeci w Europie dostawca roślinnych surowców leczniczych. Równocześnie wartość sprzedawanych na świecie leków zawierających surowce i substancje roślinne szacuje się na ponad 50 miliardów dolarów. Wzrastający, wynikający z trendów,  popyt na naturalne metody leczenia oraz potencjał polskiego przemysłu zielarskiego czyni obszar ziołolecznictwa naturalnym kandydatem do rozwijania w perspektywie krótkoterminowej (pierwsza prędkość rozwoju).

Prędkość średnia dotyczy przede wszystkim rynku leków generycznych, jako że „Polska generykami stoi”. W oparciu o istniejące API, a więc dobrze zbadane i scharakteryzowane substancje czynne, innowacji należy poszukiwać w nowoczesnych metodach wytwarzania, tzw. innowacjach procesowych oraz w nowych formulacjach. 

Współczesne terapie bazują na lekach biologicznych, następuje stopniowe odejście od poszukiwania leczniczych cząstek syntetycznych.  Opracowanie oraz wprowadzenie do obrotu w naszym kraju innowacyjnych leków biotechnologicznych wymaga najdłuższego czasu (prędkość trzecia), a także wysokich nakładów finansowych, lecz nie zwalnia zarówno strony publicznej jak i prywatnej z podjęcia tego wyzwania.

dr n. farm. Anna Kowalczuk
Dyrektor Naczelny Narodowego Instytutu Leków

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2020

Proszę czekać...