Piotr Najbuk o niezwykłej inicjatywie publiczno-prywatnej w Polsce

2020-11-18

Specjalnie dla MarketBrief Piotr Najbuk, Public & Government Affairs Director w firmie AstraZeneca, opowiada o Warsaw Health Innovation Hub (WHIH)  platformie współpracy publiczno-prywatnej bazującej na najlepszych wzorcach światowych kształtowania wartości publicznej.

 

W piątek 13 listopada odbyło się spotkanie Prezesa firmy AstraZeneca Leifa Johanssona z Premierem Mateuszem Morawieckim, Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, Wiceminister Zdrowia Anną Goławską oraz Prezesem Agencji Badań Medycznych Radosławem Sierpińskim. Podczas spotkania oficjalnie zainaugurowano współpracę w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH). Jest to unikalna inicjatywa, która w zamyśle inicjatorów ma stanowić pragmatyczne narzędzie służące identyfikacji realnych problemów w organizacji leczenia pacjentów w Polsce oraz wypracowaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań. Celem działania WHIH ma być jak najszybsze wdrażanie wypracowanych rozwiązań w całej Polsce bez zbędnej zwłoki, co w efekcie ma przełożyć się na istotną poprawę stanu zdrowia pacjentów. 

Twórcy WHIH zakładają, że pierwsze wdrożenia projektów zostaną zrealizowane w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Szybkość i skuteczność działania osiągniemy poprzez połączenie kilku unikalnych czynników:

  • zaangażowanie zasobów osobowych i finansowych największych innowacyjnych firm globalnych i krajowych będących największymi inwestorami w Polsce;
  • współpraca ze stroną publiczną i uzyskanie poparcia dla wdrożenia konkretnych projektów, na wczesnym etapie prac;
  • stworzenie silnego i sprawnego operatora WHIH, który będzie realizował projekty od strony operacyjnej;
  • jasne określenie rodzaju projektów, które będą realizowane za pomocą hubu – istotne dla pacjentów, mierzalne, realizowalne w krótkim terminie przy wykorzystaniu dostępnych zasobów - jeśli problem/projekt są trudne do zidentyfikowania lub ich wdrożenie zajmuje lata, trzeba zmienić projekt
  • podejście „croudsourcingowe” i inkluzywne – angażowanie zewnętrznych interesariuszy i zasobów, w tym organizacji pacjentów i osób wykonujących zawody medyczne, uczelni, start-upów, dojrzałych firm, agend rządowych, świadczeniodawców na etapie identyfikacji priorytetów hubu, identyfikacji konkretnych problemów, a następnie wypracowywania i wdrażania rozwiązań. 

Szczególnie warta podkreślenia jest otwartość i wizjonerskie podejście przedstawicieli strony publicznej, w szczególności Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Adama Niedzielskiego, Minister Anny Goławskiej oraz Prezesa Radosława Sierpińskiego, w rozwijaniu ważnej współpracy na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia.

W imieniu inicjatorów WHIH chciałbym zachęcić do śledzenia postępów prac nad hubem, o których będziemy informować na bieżąco, oraz do włączenia się we wspólne działania na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej. 

Piotr Najbuk
Public & Government Affairs Director
AstraZeneca 
Pharma Poland Sp. z o.o.

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2021

Proszę czekać...