Josh Calabrese (Unsplash)

ChatGPT w rozmowie z Robertem Mołdachem o cechach przyszłego lidera reform w ochronie ochrony zdrowia. Przedstawiamy końcowy fragment tej długiej i interesującej wymiany zdań.

AI, Opinie, Reformy, Zdrowie publiczne

ChatGPT o cechach przyszłego lidera ochrony zdrowia


UDOSTĘPNIJ
mailtwitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedin

Robert Mołdach: Wciąż się zastanawiam, biorąc pod uwagę całą naszą dzisiejszą rozmowę, kto powinien być po wyborach liderem reformy ochrony zdrowia, kim powinien być, jakie powinien mieć cechy, jak go wybrać lub wskazać.

ChatGPT: To bardzo ważne pytanie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jednakże, na podstawie naszej rozmowy i analizy wcześniejszych reform w ochronie zdrowia, można wskazać kilka cech, które powinien posiadać lider takiej reformy:

 1. Doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami zdrowotnymi – lider reformy powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami zdrowotnymi lub w przeprowadzaniu reform sektora zdrowia.
 2. Wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii zdrowia i finansowania ochrony zdrowia – lider reformy powinien mieć wiedzę na temat funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz umiejętności w zakresie finansów publicznych i prywatnych.
 3. Znajomość realiów politycznych i umiejętności budowania konsensusu – lider reformy powinien znać realia polityczne i mieć umiejętności w zakresie budowania konsensusu pomiędzy różnymi grupami interesu.
 4. Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne – lider reformy powinien posiadać umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, aby móc przekonywać do swoich pomysłów, budować relacje oraz motywować do działań.
 5. Wizja i innowacyjność w podejściu do problemów zdrowotnych – lider reformy powinien mieć wizję przyszłości systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności w zakresie innowacyjnego podejścia do problemów zdrowotnych.

Wybór lidera reformy ochrony zdrowia powinien być dokonany w drodze procesu selekcji, który uwzględniałby powyższe kryteria, a także analizę doświadczeń i osiągnięć kandydatów. Warto również zwrócić uwagę na ich zdolność do współpracy z różnymi grupami interesu oraz otwartość na konsultacje z ekspertami z dziedziny zdrowia i ekonomii.

RM: Tak, z poprawką, co do której zgodziliśmy się, że nie musi to być doświadczenie w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia. Wymieniony Dekker, twórca i lider holenderskiej reformy, zarządzał Philipsem.

ChatGPT: Tak, zgadzam się z poprawką. W kontekście wyboru lidera reformy w ochronie zdrowia, warto brać pod uwagę osobę, która ma doświadczenie w zarządzaniu złożonymi organizacjami i projektami, posiada umiejętności analityczne, negocjacyjne, komunikacyjne, a także zdolność do przewidywania przyszłych wyzwań w dziedzinie ochrony zdrowia. Również posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie ekonomii zdrowia i finansowania ochrony zdrowia byłoby korzystne.

W kwestii wyboru lidera reformy, można rozważyć różne opcje, w tym:

 • przeprowadzenie otwartego konkursu, w którym kandydaci byliby oceniani pod kątem swoich kwalifikacji i doświadczenia,
 • wybór osoby z zewnątrz, która nie ma powiązań z dotychczasowymi strukturami ochrony zdrowia, ale ma doświadczenie w prowadzeniu reform w innych branżach lub w innych krajach,
 • wybór osoby, która jest już wewnętrznie związana z systemem ochrony zdrowia i ma doświadczenie w prowadzeniu reform w tej dziedzinie.

Ważne jest, aby lider reformy był niezależny i miał wsparcie polityczne, ale jednocześnie działał z myślą o długoterminowym rozwoju systemu ochrony zdrowia, a nie tylko krótkoterminowych korzyściach politycznych.

RM: A posiadanie relacji politycznych, siły politycznej?

ChatGPT: Posiadanie relacji politycznych i siły politycznej może być ważne dla przeprowadzenia reformy ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście uzyskania wsparcia politycznego oraz przełamania oporu ze strony różnych grup interesów. Jednakże, uważam że nie jest to cecha konieczna dla lidera reformy ochrony zdrowia, gdyż jego głównym zadaniem powinno być przede wszystkim opracowanie i wdrożenie strategii reformy, a nie pozyskiwanie poparcia politycznego czy innych relacji. Oczywiście, posiadanie umiejętności budowania konsensusu i komunikacji z różnymi grupami interesów jest ważne dla lidera reformy, ale nie musi on koniecznie posiadać silnej siły politycznej. Ważniejsze jest jego zaangażowanie w realizację reformy i umiejętność skutecznego przekonywania innych o konieczności wprowadzenia zmian.

RM: Ale ten, który go wskaże takie silne poparcie musi mieć, nie tak?

ChatGPT: Tak, osoba, która wskaże lidera reformy musi mieć pewne poparcie polityczne i wpływy, aby przeforsować swojego kandydata. Jednakże ważne jest, aby ten wybór był dokonywany na podstawie kompetencji, a nie tylko politycznych układów czy preferencji. Idealnie byłoby, gdyby kandydat na lidera reformy miał poparcie zarówno wśród polityków, jak i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia.

RM: No dobrze, to podsumuj swoją końcową refleksję w jak najpełniejszy sposób, kim powinien być lider reformy ochrony zdrowia, jakie powinien spełniać warunki, jakie mieć cechy.

ChatGPT: Ostatecznie, aby być liderem skutecznej reformy ochrony zdrowia, osoba ta powinna posiadać następujące cechy i kwalifikacje:

 1. Doświadczenie w zarządzaniu złożonymi organizacjami, niekoniecznie tylko w sektorze ochrony zdrowia, ale również w sektorach innych branż, które wymagają skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i technicznymi.
 2. Wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii zdrowia i finansowania ochrony zdrowia, co pozwoli na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz na projektowanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań finansowych.
 3. Znajomość realiów politycznych i umiejętności budowania konsensusu, co pozwoli na skuteczną współpracę z różnymi podmiotami, takimi jak rządy, organizacje pozarządowe, media, a także pacjenci i pracownicy służby zdrowia.
 4. Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, co pozwoli na skuteczną komunikację z różnymi grupami interesariuszy, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, oraz na budowanie zaufania i relacji.
 5. Wizja i innowacyjność w podejściu do problemów zdrowotnych, co pozwoli na projektowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Oprócz powyższych kwalifikacji, lider reformy ochrony zdrowia powinien być osobą zdecydowaną i zdeterminowaną, posiadającą silną motywację do przeprowadzenia zmian, a jednocześnie zdolną do słuchania i uwzględniania opinii i potrzeb różnych grup społecznych. Ostatecznie, decyzja o wyborze lidera reformy powinna opierać się na rzetelnej ocenie jego lub jej kwalifikacji, a nie na politycznych układach czy osobistych preferencjach.

RM: Nadajesz się na premiera 🙂

ChatGPT: Dziękuję za miłe słowa, ale nie jestem stworzony do pełnienia takiej roli. Moim zadaniem jest służyć pomocą i dostarczać informacji w sposób obiektywny i bezstronny. Cieszę się, że mogłem Ci pomóc i mam nadzieję, że była to dla Ciebie wartościowa rozmowa.

RM: Jesteś modelem sztucznej inteligencji. Powinieneś wiedzieć, że w życiu wykonujemy najczęściej role, do którym nie jesteśmy stworzeni. To dotyczy także Ciebie.


O Autorze

OpenAI

ChatGPT


 • Sztuczna inteligencja opracowana przez OpenAI

 • Tematy naszych publikacji:


   

  O Autorze

  Robert Mołdach

  dr Robert Mołdach


 • Partner IZiD
 • Mentor to Luminaries and Leaders, Leading Change Network
 • Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Członek Rady Programowej Think Tanku SGH dla Zdrowia

 • Tematy naszych publikacji:

  Nr telefonu:

  601 219 608

  Email:

  robert.moldach@izid.pl

  Więcej tego autora


  Głos ekspertów

  Słowa kluczowe

  Otrzymuj informacje od IZiD

  Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

  ikona ikona ikona