gov.pl

Koniec ubiegłego tygodnia upłynął pod znakiem zmian w rządzie. W czwartek 7 kwietnia premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko wiceministra zdrowia Marcina Martyniaka. Z kolei prezydent Andrzej Duda powołał w piątek Waldemara Budę na urząd ministra rozwoju i technologii. Dwie ważne nominacje niemal tego samego dnia – czy to przypadek?

 REKOMENDOWANE, Ład organizacyjny, Opinie, Zdrowie publiczne

Dwie ważne nominacje niemal tego samego dnia – czy to przypadek?

Joanna Piszcz | 13.04.2022

UDOSTĘPNIJ
mailtwitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedin

Koniec ubiegłego tygodnia upłynął pod znakiem zmian w rządzie. W czwartek 7 kwietnia premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko wiceministra zdrowia Marcina Martyniaka, który w resorcie zdrowia będzie odpowiadał za departamenty z obszaru inwestycyjnego oraz analitycznego. Wypełni lukę po Sławomirze Gadomskim, który zrezygnował ze stanowiska pod koniec stycznia tego roku, a obecnie pełni funkcję zastępcy prezesa Agencji Badań Medycznych ds. finansowania badań. Z kolei prezydent Andrzej Duda powołał w piątek Waldemara Budę na urząd ministra rozwoju i technologii. Wcześniej Waldemar Buda pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W resorcie odpowiadał m.in. za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Co łączy te dwie nominacje? Z pewnością Marcin Martyniak i Waldemar Buda to postacie z kręgu wpływów premiera Mateusza Morawieckiego.  Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się kim jest nowy wiceminister zdrowia Marcin Martyniak. Z notki biograficznej zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wynika, że jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Studiował również Business Management na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na ULHT w Lizbonie. Obecnie jako uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w ramach Katedry Gospodarki Narodowej UW.

Z uchwały Wydziału Zarządzania UW dowiedzieliśmy się, że Marcin Martyniak ma otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu pt.: „Uwarunkowania innowacyjności i rozwoju sektora energetycznego w Polsce”, a jego promotorem jest prof.  Alojzy Zbigniew Nowak, obecnie rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020–2024.

Ze strony MZ dowiadujemy się także, że Marcin Martyniak dotychczas był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia oraz przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów w Radzie Funduszu Medycznego. Zadaniem Rady Funduszu Medycznego jest coroczna analiza i ocena skuteczności działalności Funduszu Medycznego pod względem poprawy – między innymi dostępności do świadczeń zdrowotnych, technologii lekowych i programów profilaktycznych. Rada ma możliwość przygotowania rekomendacji i zgłaszania ministrowi zdrowia propozycji dotyczących przyszłych działań funduszu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał także w sektorze prywatnym. Współtworzył i zarządzał innowacyjnymi przedsięwzięciami biznesowymi, gdzie odpowiadał m.in. za realizację ich strategii rozwoju i finansowanie. Pracował w centralnym zespole eksperckim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiadał m.in. za analizy i doradztwo w obszarze gospodarczym, inwestycyjnym oraz zdrowotnym.

Teraz Marcin Martyniak będzie odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia za prace departamentów z obszaru inwestycyjnego oraz analitycznego, a więc będzie m.in. nadzorował inwestycje w ochronie zdrowia finansowane ze środków europejskich.

Z kolei Waldemar Buda, nowy wiceminister rozwoju i technologii, od 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W resorcie odpowiadał m.in. za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

W związku z przejściem Waldemara Budy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do Ministerstwa Rozwoju i Technologii skierowaliśmy pytanie do biura prasowego tego ostatniego. Zapytaliśmy czy ta zmiana pociągnie za sobą coś więcej – czy teraz resort rozwoju przejmie od ministerstwa funduszy obszar unijnych funduszy. „Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda będzie prowadził negocjacje z Komisją Europejską w sprawie odblokowania Krajowego Planu Odbudowy” – odpowiedziało na Biuro Komunikacji Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zastąpił na tym stanowisku Piotra Nowaka, zdymisjonowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jak informował „Business Insider”,  pretekstem mogła być wypowiedź Piotra Nowaka, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostaną Polsce odblokowane. „Taka wypowiedź, którą Nowak opierał na rozmowach z unijnymi komisarzami, faktycznie padła. Tyle że były szef resortu rozwoju podkreślał, że nie wie, kiedy do tego dojdzie, bo rozmowy i negocjacje w sprawie KPO prowadzi premier Mateusz Morawiecki z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Minister poległ w walce o wpływy, jakie toczą w PiS wicepremier Jacek Sasin i Mateusz Morawiecki, a był zaliczany do ekipy tego pierwszego” – informuje magazyn.

Wygląda więc na to, że dwaj ludzie współpracujący blisko z premierem, zostali „oddelegowani” do spraw związanych ze funduszami unijnymi a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej utraciło kompetencje w zakresie kluczowych dla Polski negocjacji w sprawie blokowanego przez UE Krajowego Planu Odbudowy. Co wyniknie z połączenia tych dwóch nominacji – przekonamy się zapewne wkrótce.


O Autorze

arch. wł.

Joanna Piszcz


 • Redaktor Naczelna MarketBrief

 • Tematy naszych publikacji:


   


  Głos ekspertów

  Słowa kluczowe

  Otrzymuj informacje od IZiD

  Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

  ikona ikona ikona