Mari Lezhava (Unsplash)

Przedstawiamy Państwu podsumowanie badania szans powodzenia zmian systemowych w okulistyce. Wnioski wskazują na to, że pozytywna ocena jest wyrazem nadziei opartych na dotychczasowym doświadczeniu, a nie faktycznej gotowości, która manifestowałaby się zidentyfikowanymi koniecznymi działaniami.

Dostępność świadczeń, Jakość i bezpieczeństwo, Ład organizacyjny, Okulistyka, Raporty, Reformy, Zdrowie publiczne

Podsumowanie badania szans powodzenia zmian systemowych w okulistyce


UDOSTĘPNIJ
mailtwitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedin

Przedstawiamy Państwu podsumowanie badania szans powodzenia zmian systemowych w okulistyce. Badanie jest do pobrania pod adresem www.izid.pl/pdf/Podsumowanie-badania-oceny-dojrzalosci.pdf

Przeważająca pozytywna ocena  legitymizacji i wsparcia analizowanych zmian w okulistyce powinna świadczyć o pozytywnej ocenie gotowości państwa do podjęcia wyzwań w oczach interesariuszy. Jednak pokazane w dalszej części badania wnioski wskazują na to, że ocena ta jest wyrazem nadziei opartych na dotychczasowym doświadczeniu, a nie faktycznej gotowości, która manifestowałaby się zidentyfikowanymi koniecznymi działaniami. Analizując to zagadnienie kategoriami trójkąta strategicznego Moore’a, który był zastosowany, jako podstawowe narzędzie badawcze, autorzy doszli do następujących konkluzji:

Wsparcie i legitymizacja zmian systemowych ze strony władz publicznych (Authority)

Brak woli politycznej do zapewnienia legitymizacji i wsparcia dla wprowadzenia istotnych reform w organizacji świadczeń okulistycznych w roku wyborczym, np. w opiece ambulatoryjnej.

Zdolność realizacji zmian systemowych (Ability)

Brak woli wśród świadczeniodawców i personelu medycznego w obszarze opieki okulistycznej do zmiany status quo.

Kolektywna akceptacja zmian systemowych (Acceptance)

Widoczna akceptacja społeczna dla koniecznych zmian. Jednak bez zaangażowania przywództwa i bez zdolności wykonawczych nie jest możliwe, aby postulowane zmiany stały się faktem.

W konkluzji badania, wybierając cele dla środowiska okulistycznego na bieżący, trudny rok wyborów parlamentarnych i oczywiste zawirowania decyzyjne z tego tytułu wydaje się, autorzy uznali za możliwe i akceptowane do realizacji przede wszystkim:

Cele ogólnospołeczne

 1. Zwiększenie skali operacji zaćmy z poniżej 300 tys. do 400 tys. procedur poprzez wyłączenie mechanizmu ograniczenia ostrości wzroku 0,6 i/lub przygotowanie mechanizmów dla ośrodków dających im możliwość odejścia od tego kryterium, w tym reformę w zakresie procedur kwalifikacji do operacji.
 2. Po ustaleniu odrębnego sposobu finansowania dla zabiegów związanych z wykonaniem witrektomii tylnej w chorobach siatkówki oraz zabiegów związanych z leczeniem jaskry (wyłączenie z ryczałtu), celowe jest zniesienie limitów dla tych zabiegów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku operacji zaćmy.
 3. Usprawnienie dostępu do lekarza okulisty poprzez usunięcie wymogu otrzymania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Cele systemowe

 1. Przeprowadzenie w środowiskach decyzyjnych dyskusji związanej z propozycją wprowadzenia minimalnego limitu zabiegów rocznie pod kątem możliwości kontraktowania z NFZ przy wsparciu dla odcięcia ośrodków wykonujących sporadyczne operacje; w dyskusji celowe będzie uwzględnienie potrzeb lokalnych zgodnych z mapami potrzeb zdrowotnych tak, by nie tworzyć białych plam (wsparcie dla idei zrównoważonej dostępności terytorialnej MZ, które pojawiło się podczas dyskusji dostępności podstawowej opieki zdrowotnej, w zamian za uwagę i gotowość do dyskusji).
 2. Aktywna argumentacja na rzecz premiowania jakości i bezpieczeństwa na kanwie debaty o ustawie o jakości i determinacji Ministra Zdrowia do postawienia pacjenta w centrum systemu.
 3. Wsparcie MZ w tworzeniu systemu certyfikatów kompetencji i kwalifikacji dla specjalistów wskazując okulistykę jako dziedzinę przygotowaną i gotową do tego zadania.
 4. Współdziałanie z MZ na rzecz ograniczenia wąskiego gardła w AOS
 5. Umożliwienie pacjentom współfinansowania procedur medycznych w niegwarantowanym zakresie świadczenia jako sposób na przyspieszenie i poszerzenie dostępu do nowych technologii medycznych. 

Zachęcamy do lektury i dyskusji!

 


O Autorze

Robert Mołdach

dr Robert Mołdach


 • Partner IZiD
 • Mentor to Luminaries and Leaders, Leading Change Network
 • Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Członek Rady Programowej Think Tanku SGH dla Zdrowia


 • Nr telefonu:

  601 219 608

  Email:

  robert.moldach@izid.pl

  Więcej tego autora


   

  O Autorze

  Grzegorz Ziemniak

  Głos ekspertów

  Słowa kluczowe

  Otrzymuj informacje od IZiD

  Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

  ikona ikona ikona