Gerd Altmann (Pixabay)

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Prawnicy rzucili się do interpretacji nowych przepisów.

Ocena skutków regulacji, Opinie, Ukraina, Zdrowie publiczne

Prawo to zaledwie początek

mec. Michał Modro | 16.03.2022

UDOSTĘPNIJ
mailtwitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedin

Wiemy, że obywatele Ukrainy (wyłącznie ci którzy przedostali się na terytorium Polski po 24 lutego bezpośrednio z terenu Ukrainy) oraz ich małżonkowie nie będący obywatelami Ukrainy mają prawo do opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak ubezpieczeni Polacy (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych pacjentom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia).

Ochronie zdrowia w powołanej ustawie został poświęcony jeden przepis – art. 37.

Przypomnę też, że ukazała się już instrukcja jak osoby uprawnione na podstawie ustawy mogą założyć Internetowe Konto Pacjenta.

Ale przecież interpretacje związane z ochroną zdrowia będą konieczne w szerszym zakresie, tj. chociażby ustalenia, kto legalnie przebywa na terytorium Polski, zanim wskazanym osobom zostaną nadane numery PESEL.

Co dalej?

Bez wątpienia dziesiątki, jeżeli nie setki przypadków, z których każdy będzie wymagał indywidulanego podejście i interpretacji. Tak na marginesie to już mam miejsce, a pytań jest, na razie, więcej niż odpowiedzi.

Te pojawiły się chociażby w związku ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia, który rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

Co więcej zgodnie z tym stanowiskiem osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch miesięcy od dnia przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.

No ale co to znaczy „potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.” Przecież zdajemy sobie sprawę, że osoby uchodzące przed wojną nie zbierały ze sobą dokumentacji medycznej, o ile taką w ogóle posiadały. A co w sytuacji, która się zdarzyła parę dni temu w POZ, gdy matka dziecka oświadczyła lekarzowi, że dziecko miało wykonane „jakieś szczepienia …”, ale nie pamięta jakie?

A zatem uważam, że prawo to zaledwie początek, a polskiej ochronie zdrowia przychodzi się już dzisiaj mierzyć z wyzwaniem większym niż na miarę pandemii, większym bowiem w to wyzwanie wpisane są różnice kulturowe, konieczność poznania i zrozumienia zupełnie nowej populacji pacjentów z ogromna luką w danych w zakresie badań przesiewowych i epidemiologicznych.


O Autorze

arch. Michał Modro

mec. Michał Modro


 • Radca prawny
 • Wspólnik w Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie, Banaszewska Modro Sp.k.
 • Ekspert w dziedzinie prawa medycznego i farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych Polskiej Federacji Szpitali
 • Ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan •  


  Głos ekspertów

  Słowa kluczowe

  Otrzymuj informacje od IZiD

  Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

  ikona ikona ikona