arch. red.

W trakcie II Zjazdu Stowarzyszenia Chirgów Okulistów Polskich prezentowałem wyniki badania dojrzałości polityki publicznej promującej wzrost dostępności i jakości opieki okulistycznej w Polsce. Wyniki pokazują, że okulistyka wybija się na tle innych polityk publicznych swoją dojrzałością i skutecznością.

Dostępność świadczeń, Infografiki, Jakość i bezpieczeństwo, Ład organizacyjny, Okulistyka, Reformy, Wartość publiczna, Wystąpienia

Rozwój opieki okulistycznej wyróżnia się wśród polityk publicznych

dr Robert Mołdach | 28.09.2022

UDOSTĘPNIJ
mailtwitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedin

Cel i metoda badania

Celem badania była próba oceny szans powodzenia wybranych, możliwych do wprowadzenia zmian systemowych mogących służyć poprawie jakości, dostępności i efektywności opieki okulistycznej w Polsce oraz porównanie tychże do szans powodzenia wprowadzanych lub planowanych do wprowadzenia zmian systemowych służących poprawie jakości, dostępności i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce.

Badanie miało formę ankiet online opartych na podejściu prof. Marka Moore’a (Harvard Kennedy), autora koncepcji trójkąta strategicznego określającej warunki wdrożenia skutecznej polityki publicznej. Koncepcja trójkąta strategicznego służy ocenie szans skutecznego wdrożenia badanej polityki publicznej. Wierzchołki trójkąta reprezentują:

 • kolektywną akceptajcę wartości publicznej idącej za daną polityką,
 • jej legitymizację i wsparcie legislacyjne, finansowe i organizacyjne ze strony decydentów, regulatora oraz
 • zdolność do realizacji polityki przez zangażowane podmioty i ludzi.

Wdrożenie badanej polityki publicznej może być udane tylko pod warunkiem, że każdy z wierzchołków trójkąta jest w rónym i wysokim stopniu zdeterminowany i przygotowany do realizacji związanych z tym zadań.

sketchbookstrategy.com

W części badania dotyczącej systemu ochrony zdrowia badanie zostało zrealizowane we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie a uczestnikami było 47 absolwentów i słuchaczy międzyuczelnianych studiów MBA w ochronie zdrowia SGH-WUM, w tym absolwenci edycji skierowani na studia przez Ministerstwo Zdrowia. W części badania dotyczącej okulistyki badanie zostało zrealizowane wśród członków zarządów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Stowarzyszenia Ccirurgów Okulistów Polskich oraz zatrudnionych w szpitalach lekarzy okulistów. Łącznie w tej grupie w badaniu wzięły udział 34 osoby.

Wyniki

Wyniki badania w obszarze polityki publicznej rozwoju opieki okulistycznej zostały podsumowane na poniższych grafikach:
Robert Mołdach Robert Mołdach Robert Mołdach

Wybrane obserwacje

 • Zdecydowanie lepsza gotowość okulistyki na tle ogółu do realizacji zmian systemowych.
 • Spośród trzech filarów trójkąta strategicznego Moore’a największe wsparcie zmian w okulistyce płynie z legitymizacji państwa.
 • W tym aż 91% respondentów uznało, że odpowiednia organizacja i finansowanie AOS może uzyskać legitymizację i wsparcie w stopniu najwyższym lub przeważającym.
 • Za przyciągające najmniejszą uwagę zagadnienie uznano preferowanie przez niektórych lekarzy wykonywania operacji z użyciem soczewek torycznych w sektorze prywatnym i brak wskaźników jakościowych wiążących zmętnienie torebki tylnej z operacją zaćmy.
 • Choć ten ostatni problem nie został uznany przez większość za mający szansę uzyskać kolektywną uwagę, to jednak monitorowanie późnych powikłań usunięcia zaćmy zostało ocenione, że może zostać legitymizowane przez państwo i uzyskać wsparcie.

 

Informacje dodatkowe

Część systemowa powstała przy wsparciu organizacyjnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z pomocą prof. M. Raulinajtys-Grzybek.

Część okulistyczna uzyskała dofinansowanie z grantu firmy Alcon.


O Autorze

Robert Mołdach

dr Robert Mołdach


 • Partner IZiD
 • Mentor to Luminaries and Leaders, Leading Change Network
 • Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Członek Rady Programowej Think Tanku SGH dla Zdrowia


 • Nr telefonu:

  601 219 608

  Email:

  robert.moldach@izid.pl

  Więcej tego autora


   


  Głos ekspertów

  Słowa kluczowe

  Otrzymuj informacje od IZiD

  Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

  ikona ikona ikona