arch. wł.

W odpowiedzi na zadane na Twitterze pytanie Redaktor Naczelnej Rynku Zdrowia, pani Pauliny Gumowskiej, przedstawiamy odpowiedź Przewodniczącego Porozumienia Rezydentów dr. Sebastiana Goncerza wyjaśniającego różnice pomiędzy projektami ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta w wersjach Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Dostępność świadczeń, Jakość i bezpieczeństwo, Ład organizacyjny, Ocena skutków regulacji, Opinie, Reformy, Rezydenci, Zdrowie publiczne

Ustawa o jakości – różnice między projektami NIL i MZ

Sebastian Goncerz | 05.02.2023

UDOSTĘPNIJ
mailtwitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedin

Projekty ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta w propozycjach Ministra Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej rozmijają się w sześciu kluczowych obszarach. Obejmują one:

 1. kwoty rekompensat należnych pacjentom,
 2. analizę danych w rejestrze zdarzeń,
 3. zmiany w odpowiedzialności karnej medyka,
 4. anonimowość zgłoszeń,
 5. bez kolejkowy dostęp poszkodowanych do ochrony zdrowia,
 6. dane wymagane przy zgłoszeniu zdarzenia.

Są to tylko wybrane różnice. Wyjaśniam je poniżej:

 1. MZ: kwoty rekompensat podane i waloryzowany co 5 lat (jedyna poprawka przyjęta przez podkomisję skraca okres między waloryzacjami do jednego roku).
  NIL: kwoty wyrażone jako wielokrotność średniej krajowej.
 2. MZ: analizę wykonuje MZ, a dostęp ma MZ, RPP, NFZ i organy ścigania.
  NIL: analizę wykonuje MZ, ale szerszy pozarządowy dostęp do danych mają także towarzystwa naukowe czy samorządy zawodowe, które są konsultowane.
 3. MZ: prawie nic, wprowadzenie „nadzwyczajnego złagodzenia kary” (do decyzji sądu) przy łagodnym i średnim poziomie uszczerbku na zdrowiu.
  NIL: zmiana odpowiedzialności – uszczerbek na zdrowiu w efekcie interwencji medycznej nie jest przestępstwem, poza rażącym niedbalstwem czy czynem zakazanym (np. pozostawanie pod wpływem alkoholu)
 4. MZ: trzeba podać swoje dane.
  NIL: można anonimowo.
 5. MZ: nic.
  NIL: osoby poszkodowane poza kompensacją otrzymują możliwość szybszego dostępu do OZ na takiej zasadzie jak honorowi dawcy krwi itp.
 6. MZ: trzeba podać dane osobowe personelu będącego uczestnikami zdarzenia.
  NIL: należy podać grupy zawodowe biorące udział i jednostkę. Ten ostatni punkt ujawnia różnice w założeniach. MZ chce wiedzieć kto z imienia i nazwiska brał udział w zdarzeniu, a my chcemy tylko to co jest przydatne w analizie przyczyn. 


Głos ekspertów

Słowa kluczowe

Otrzymuj informacje od IZiD

Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

ikona ikona ikona